กาญจนา รจนา's profile picture กาญจนา รจนา

Member of WBSC Portfolio

ศพด.บ้านท่าข้าม

Details

แผนที่ ศพด.บ้านท่าข้าม

ประวัติ ศพด.บ้านท่าข้าม

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552
ตำบลควนหนองหงษ์
อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

กาญจนา รจนา's groups

Not in any groups

ครูกาญจนา รจนา

Details

ประวัตส่วนตัว

นางกาญจนา  รจนา
เกิดวันที 01/01/2523 อายุ 36  ปี สมรส มีบุตร 2  คน
ที่อยู่ 35/7  ม. 13 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80180

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาลัยศรีโสภณ
ปวส. นครพณิชยการ
ปวช.นครพณิชยการ
มัธยม.ท่าศาลาประสิทธิ์

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน
ศพด.บ้านท่าข้าม
หมู่ 6
ต.ควนหนองหงษ์
อ.ชะอวด
ต.นครศรีธรรมราช
80180

About me

  • First name: กาญจนา
  • Last name: รจนา

กาญจนา รจนา's portfolios

กาญจนา รจนา's friends

กาญจนา รจนา's wall

No wall posts to display
View whole wall