นางสาวชุติมา อานนท์

รูปโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

Details

ประวัติโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

Details

จำนวนครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

Details

แผนที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

แผนที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

แผนที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

รูปนางสาวชุติมา อานนท์

Details

ประวัติส่วนตัว

Details

ข้อมูลด้านการศึกษา

Details

(ผลงาน ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

None that you can see

( ผลงาน) ภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557

None that you can see

( ผลงาน ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

( ผลงาน ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โครงการสิทธิของหนูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการสิทธิของหนูอย่างเข้าใจภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการบริหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

โครงการบริหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง

( ผลงาน ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

การประเมินพัฒนาการเด็ก (งานกลุ่ม)

( ผลงาน ) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

โครงการสายใยรักศิษย์-ลูก (งานกลุ่ม)

( ผลงาน ) ภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานเดี่ยว)

กิจกรรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานเดี่ยว)

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย

เมนูหนูน้อย

เมนูหนูน้อย

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย (งานกลุ่ม)

กิจกรรมทักษะทางกายภาคเรียนที่1/59

กิจกรรมทักษะทางกายภาคเรียนที่1/59